ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
 


งานทะเบียนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
-----------------------------------------------------------
Registration Office Phuket PSU
Prince of Songkla University, Phuket Campus.
Copyright © 2019 - All Rights Reserved